Aktualności fundacji górników

Fundacja Rodzin Górniczych za cel stawia sobie m.in. wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic ucierpiał lub poniósł śmierć w następstwie wypadku w pracy. Jako jedna z organizacji pożytku publicznego, organizujemy liczne zbiórki, a także staramy się bieżąco nieść materialną pomoc potrzebującym rodzinom. W aktualnościach dowiecie się Państwo m.in., jakie akcje organizowaliśmy w ostatnim czasie. W przypadku wszystkich podejmowanych działań kierujemy się chęcią pomocy górnikom i ich rodzinom. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, na co przeznaczyć 1% podatku, to FRG z pewnością będzie umiała tę kwotę wykorzystać.

„Barbórkowy Jubileusz - 20 lat Fundacji Rodzin Górniczych” - spotkanie rodzin górniczych-podopiecznych, przyjaciół i darczyńców Fundacji Rodzin Górniczych z okazji 20-lecia działalności w dniu 8 grudnia 2017 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach.
Doroczne spotkania Rodzin Górniczych zapoczątkowane zostały w dniu 3 grudnia 2000 roku. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w roku 2002 brał udział w spotkaniu. W grudniu 2007 roku Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką zaszczycili swoją obecnością spotkanie rodzin górniczych. Na spotkanie zapraszani są: przedstawiciele władz krajowych i samorządowych, przedstawiciele spółek węglowych, firm przemysłu górniczego oraz podopieczni Fundacji - wdowy, sieroty po górnikach, który zginęli w wypadkach przy pracy, inwalidzi górniczy.
Tegoroczne spotkanie organizowane było w 20-lecie istnienia Fundacji. Było więc bardzo ważnym wydarzeniem dla wszystkich związanych z działalnością Fundacji Rodzin Górniczych. Wydarzenie zorganizowane zostało w Sali Audytoryjnej Muzeum Śląskiego przy współpracy z Dyrekcją Muzeum i Bractwem Gwarków. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Wojciech Saługa, Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa. Patronat medialny: TVP3 Katowice, TVS, Radio Silesia, Trybuna Górnicza, Portal górniczy nettg.pl
Cele przedsięwzięcia:
- uczczenie 20-lecia działalności Fundacji Rodzin Górniczych,
- podsumowanie dotychczasowej działalności Fundacji Rodzin Górniczych,
- kultywacja tradycji Górniczych (impreza odbywa się w okresie barbórkowym),
- wzrost solidarności górniczej,
- integracja środowiska górniczego z władzami państwowymi oraz z przedsiębiorstwami spoza górnictwa,
- integracja ludzi skrzywdzonych przez los górniczy,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin górniczych dotkniętych tragedią.

Uchwałą Kapituły Sejmiku Województwa Śląskiego za działalność na rzecz rodzin skrzywdzonych przez los, za integrację środowiska górniczego, za przedsięwzięcia zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz za aktywną współpracę z podmiotami gospodarczymi i samorządem gospodarczym, Fundacja Rodzin Górniczych odznaczona została Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Jubileuszu.
W trakcie Uroczystości Prezes Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. wręczył także Srebrny Medal CSRG S.A. dla Prezesa Fundacji Rodzin Górniczych Ryszarda Wyględacza.
Fundacja Rodzin Górniczych także przyznaje medale dla osób, instytucji, które wspierają i promują jej działania. Za wieloletnie wspieranie finansowe Fundacji, promowanie jej działalności, pomoc w realizacji inicjatyw służących gromadzeniu środków pozwalających nieść pomoc rodzinom górniczym, za wielkie serce które dzielą z podopiecznymi Fundacji Kapituła Medalu "Przyjaciel Fundacji Rodzin Górniczych" postanowiła przyznać medale następującym osobom:
- Pan Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii.
- Pan Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji węgla kamiennego.
- Pan Tomasz Rogala – Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.
- Pan Artur Wojtków – Z-ca Prezesa Zarządu JSW SA.
- Pan Piotr Buchwald – Prezes Zarządu CSRG S.A.
- Pan Sławomir Obidziński – Prezes Zarządu Węglokoks S.A.
- Pan Henryk Paszcza – jeden z założycieli Fundacji, wieloletni członek Rady FRG.
- Pan Bogdan Ćwięk - kolejny z założycieli Fundacji, wieloletni członek Rady FRG
i Zarządu FRG.
- Pani Ewa Nowak – podopieczna Fundacji. Wieloletnia Prezes Stowarzyszenia Wdów Górniczych.
- Spółka Tauron Wydobycie S.A. – jeden z założycieli Fundacji, aktywny jej darczyńca i promotor.
Podziękowania wręczono również osobom, których wkład pozwolił w bieżącym roku na realizację pomocy naszym podopiecznym:
- Podziękowania dla Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odbierze Zastępca Dyrektora Biura Izby Pani Wioletta Brzeziecka.
- Podziękowania Panom Przewodniczącemu Dariuszowi Trzcionce oraz Zastępcy Przewodniczącego Krzysztofowi Stefankowi z Porozumienia Związków Zawodowych KADRA.
- Podziękowania dla Pana Leszka Boniewskiego wieloletniego przyjaciela Fundacji.

Zgodnie z ogłoszonym 6 lat temu Konkursem Górniczej Solidarności Zawodowej załóg kopalń i innych instytucji objętych regulaminem, także w tym roku podczas Uroczystości ogłoszono wyniki uzyskane przez naszych darczyńców. W konkursie tym porównujemy wskaźniki ilości zebranych w ciągu roku składek od pracowników do ilości pracowników zatrudnionych w zakładzie. Zakłady połączone są w grupy, i tak:

W Grupie - wszystkie Kopalnie Węgla Kamiennego I miejsce zajęła Kopalnia Janina
z Libiąża. To już drugie w kolejnych latach zwycięstwo kopalni Janina. Miejsce II zajęła KWK Mysłowice-Wesoła a III miejsce – KWK Knurów-Szczygłowice.
W Grupie - kopalnie Spółki Tauron Wydobycie SA również KWK Janina zajęła I miejsce.
W Grupie - kopalnie podległe Polskiej Grupie Górniczej I miejsce zajęła KWK Mysłowice-Wesoła.
W Grupie - kopalnie podległe JSW SA I miejsce zajęła KWK Knurów-Szczygłowice.
W Grupie - Zespoły Pracownicze Pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa zajęli I miejsce.
W Grupie - Zakłady Pomocnicze I miejsce zajął Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych.
Wręczono też nagrodę specjalną dla najlepszego Ruchu Kopalni, na którym uzyskano najwyższe wpłaty finansowe na rzecz pomocy rodzinom górniczym. Miało to miejsce w do niedawna samodzielnej kopalni Jankowice.

W dniu Jubileuszu nagrodziliśmy również tych, którzy są naszą chlubą i przyszłością, a swoimi postawami mogą być wzorem do naśladowania. Uhonorowaliśmy naszych stypendystów którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, posiadają znaczące osiągnięcia pozaszkolne a jednocześnie ich zachowanie jest wzorowe. Nagrody ufundowały kopalnie, z których są wyróżnieni stypendyści oraz Wyższy Urząd Górniczy. Wyróżnienia otrzymało 6 stypendystów. Znalazły się wśród nich trzy osoby uzdolnione muzycznie (występ jednego z nich uświetnił Uroczystość), studentka Uniwersytetu Śląskiego osiągająca wysokie wyniki w nauce, uczennica Technikum z pasją do geografii i języka niemieckiego.

W uroczystości uczestniczyli: Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik – doradca Prezydenta RP, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego Pan Leszek Boniewski, euro poseł Marek Plura, przedstawiciele Spółek Górniczych i Kopalń, członkowie Zgromadzenia i Rady Fundacji, przedstawiciele mediów, rodziny górnicze-podopieczni Fundacji.
Relacje zamieścili:
http://nettg.pl/news/146902/katowice-fundacja-rodzin-gorniczych-pomaga-juz-20-lat
http://gornictwo.wnp.pl/fundacja-rodzin-gorniczych-30-mln-zl-przez-20-lat-dla-sierot-i-wdow-po-gornikach,312784_1_0_0.html
http://www.csrg.bytom.pl/20-fundacji-rodzin-gorniczych/
http://iknurow.pl/katowice-fundacja-rodzin-gorniczych-obchodzi-20-lecie-swojego-istnienia-okiem-tadeusza-puchalki/
http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/20-lat-dzialania-fundacji-rodzin-gorniczych

 Listy i gratulacje od zaproszonych gości-zobacz galerię

 Podziękowanie podopieczny

Plakat Barbórka 2017