Pomogli

W dniu 5 marca 2019 roku podczas Konferencji nt. "Aktualnego stanu prac związanych z uruchomieniem kopalń na Śląsku w tym Orzesze i Nowa Ruda " Fundacja Rodzin Górniczych prowadziła zbiórkę datków na pomoc dla wdów po górnikach będących w trudnej sytuacji finansowej.
Dziękujemy Organizatorowi – Bractwu Gwarków za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki, a wszystkim Darczyńcom za wsparcie, bo tylko dzięki Wam możemy prowadzić naszą pomocową działalność.

konferencja 5 marca 2019

W dniu 14 stycznia 2019 roku po raz kolejny Fundacja Rodzin Górniczych na zaproszenie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej prowadziła zbiórkę datków na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – podopiecznych Fundacji w 2019 roku. Podczas Koncertu Noworocznego zebrano do skarbonki 2537 zł, natomiast na konto Fundacji wpłynęła kwota 4300 zł, czyli łącznie uczestnicy wydarzenia przekazali kwotę 6837 zł.
W trakcie uroczystości Prezes Fundacji Rodzin Górniczych Ryszard Wyględacz wręczył Medal Przyjaciela Fundacji Prezesowi Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Januszowi Olszowskiemu.
Odznaczenie Medalem "Przyjaciel Fundacji" ma na celu podziękowanie darczyńcom i przyjaciołom Fundacji, którzy w sposób szczególny wspomagali działania Fundacji.
Kapituła Medalu "Przyjaciel Fundacji Rodzin Górniczych" w 2018 r. przyznała Medale za wieloletnie wspieranie finansowe Fundacji, promowanie jej działalności, pomoc w realizacji inicjatyw służących gromadzeniu środków pozwalających nieść pomoc rodzinom górniczym.
Medal przyznano Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej za wieloletnią współpracę z Fundacją w celu zapewnienia jej środków finansowych, które przeznacza na cele statutowe, włączanie się w inicjatywy Fundacji, promowanie działalności Fundacji w środowisku górniczym.


Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, bo tylko dzięki Wam możemy prowadzić naszą pomocową działalność.

 

Fotorelacja 

GIPH koncert 2019Rodzinny Zestaw Pierwszej Pomocy
Projekt społeczny na rzecz poprawy bezpieczeństwa rodzin Górniczych XII 2017 - I 2018

Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU w ramach działalności zapobiegawczej, której celem jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. Celem projektu jest poprawa świadomości oraz szerzenie idei w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród braci górniczej. Projekt zakłada wyposażenie rodzin górniczych w praktyczną wiedzę oraz profesjonalne narzędzia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W skład rodzinnego zestawu pierwszej pomocy wchodzą następujące elementy:
• Profesjonalnie wyposażona apteczka rodzinna
• Książka „Pierwsza pomoc – krok po kroku”
• Sakiewka życia
• Książeczka dla dzieci „Elementarz pierwszej pomocy”
• Apteczka dziecięca
• Instrukcja korzystania z zawartości zestawu
• Opakowanie / torba

Szkolenie stacjonarne „Pierwsza pomoc, to łatwe” dla 60 osób - Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę pozwalającą na:
• ocenę stanu osoby nieprzytomnej
• prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej
• będą znać zasadę użytkowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego
• ułożenie poszkodowanego (oddychającego) w pozycji bezpiecznej
• będą znać metody postępowania w przypadku urazów, obrażeń i stanów zagrożenia życia
Szkolenie adresowane jest dla osób nie posiadających przygotowania medycznego, a także dla osób pragnących poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę. Zalecane jest ponowne odbywanie kursów co 2 lata.


Projekt obejmował:
• Dystrybucję 300 rodzinnych zestawów pierwszej pomocy w dniu 8 grudnia 2017 podczas gali barbórkowej
• Szkolenie stacjonarne dla wdów górniczych  w Ustroniu w dniach 12-14 stycznia 2018 roku

Foto relacja z Wyjazdu warsztatowego - zobacz

wyjazd warsztatowy ustron 2018


Przedsięwzięcie realizowane przy współfinansowaniu z PZU Życie SA w ramach środków prewencyjnych mających na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną, polegającą na dofinansowaniu zadania mającego na celu zapobieganie powstawaniu albo zmniejszenie skutków zdarzeń losowych w zakresie ochrony zdrowia.


 

Telewizja TVS udostępniła bezpłatne 13 biletów na koncert w dniu 03.11.2018 godzina 17.00 w Sali Widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty ul. Niedurnego 69 Ruda Śląska. Koncert Parada Gwiazd Telewizji TVS z udziałem śląskich wykonawców: Metrum, Kola i Jula znane z naszej anteny jako prowadzące Koncert Życzeń, Duet Karo, Sonitus, Mona Lisa, Duo Fenix. Całość koncertu poprowadził konferansjer Mirosław Riedel. 

Dziękujemy Zarządowi TVS.TVS


 

Zbiórka na Koncercie Noworocznym Górniczej Izby-Przemysłowo-Handlowej w Filharmoniii Śląskiej 15.01.2018r.

Baner GIPH Koncert